کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Basic(Computer program language)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Visual Basic
Basic(Computer program language)
Object-oriented programming (Computer science)
CA (Computer program language)
BASIC (Computer program language)
Microsoft Visual BASIC
Active server pages
 
پدیدآور:
Reynolds-Haertle, Robin A.,1959-
Steiner, John P
Barker, F. Scott.
McFedries, Paul.
Jamsa, Kris A.
Maharry, Daniel.
Prince, Anne.
Aitken,Peter G.
Perry, Greg M.
Halvorson, Michael
Gunderloy, Mike.
Pelland, Patrice.
Holzner, Steven.
Stephens, Rod,1961-
Darie, Cristian.
Shapiro, Jeffrey R.
 
ناشر:
Sams Pub.,
Microsoft Press
]رت‍س‍گ‍ رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍ زک‍رم‍Microsoft Press]
Microsoft Corporation
Microsoft Press,
Apress ; New York : Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,
Apress ; New York, NY : Springer-Verlag,
Wiley Pub.,
McGraw-Hill/Osborne,
Que,
Mike Murach & Associates, Inc.,
Coriolis Technology Press,
Wiley,
Prentice-Hall
Sybex,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Quick BASIC
USA Microsoft Corporation   ، 1988
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭B3M532‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The standard BASIC dictionary for programming
Steiner, John P ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭B3S83‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Guide to Visual Basic for MS-Dos
Aitken,Peter G. ؛  Washington ]رتسگ رشن ی گنهرف زکرمMicrosoft Press]   ، ۳۷۳۱=1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭A378‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Learn Microsoft visual BASIC 6.0 now
Halvorson, Michael ؛  Washington Microsoft Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭B3H3355‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic .NET
Shapiro, Jeffrey R. ؛  Berkeley, Calif. ; London McGraw-Hill/Osborne,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,S4495‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic .Net
Jamsa, Kris A. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,J38‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Expert one-on-one Visual Basic 2005 design and development
Stephens, Rod,1961- ؛  Indianapolis, IN Wiley,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,S8335‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 4 unleashed
Indianapolis, IN Sams Pub.,   ، c1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,V558‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic for applications unleashed
McFedries, Paul. ؛  Indianapolis, IN Sams Pub.,   ، c1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,M395‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
OOP with Microsoft Visual Basic.NET and Microsoft Visual CA .NET step by step
Reynolds-Haertle, Robin A.,1959- ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.R495‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Introducing Microsoft Visual Basic 2005 for developers
Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,I575‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Build a program now
Pelland, Patrice. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,P45‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Wrox's Visual CA 2005 Express Edition starter kit
Barker, F. Scott. ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,B42‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
VB/VBA developer's guide to the Windows installer
Gunderloy, Mike. ؛  San Francisco Sybex,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,G852‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 5 night school
Perry, Greg M. ؛  Indianapolis, IN Que,   ، c1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,P4733‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The Waite Group's Visual Basic 6 database how-to
Indianapolis, Ind. Sams Pub.,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,W3338‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 6 black book
Holzner, Steven. ؛  Albany, NY Coriolis Technology Press,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,H75‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Beginning VB.NET 1.1 databases
Maharry, Daniel. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,M335‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Beginning ASP.NET 2.0 e-commerce in CA 2005
Darie, Cristian. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York, NY : Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.A26,D37‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Murach's Visual Basic .NET
Prince, Anne. ؛  Fresno, CA Mike Murach & Associates, Inc.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,P745‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3