کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Basel ;
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Ski
Biolog
Contact dermatitis
Landscape architectur
Ey
Heart conduction system
Endocrine gland
Glass construction
Laboratorie
Labyrinth (Ear
Functional analysis
Bose-Einstein condensation
Radiotherap
Prostat
Coherence (Nuclear physics
Nutritio
Nervous syste
Rectu
 
پدیدآور:
Braun, Hardo.
Poincarae Seminar(8th :2005 :Institut Henri Poincarae)
Dhein, S.(Stefan)
International Symposium on Special Aspects of Radiotherapy(5th :2000 :Berlin, Germany)
Kurdila, Andrew.
International Symposium on Special Aspects of Radiotherapy(6th :2002 :Berlin, Germany)
Wurm, Jan.
 
ناشر:
Karger,
Birkheauser-Verlag feur Architektur,
Birkhauser Verlag,
Boston :Birkheauser,
Birkheauser-Publishers for Architecture,
Birkheauser,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Convex functional analysis
Kurdila, Andrew. ؛  Basel ;Boston Birkhauser Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭320‬,‭.K856‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Glass construction manual
Basel ;Boston Birkheauser,   ، c1999
شماره راهنما: ‭TH‬,‭1560‬,‭.G58‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The mathematics of the Bose gas and its condensation
Basel ;Boston Birkheauser,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QC‬,‭175.47‬,‭.B65,M38‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Cardiac gap junctions
Dhein, S.(Stefan) ؛  Basel ;New York Karger,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QP‬,‭114‬,‭.C65,D48‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Oxidants and antioxidants in cutaneous biology
Basel ;New York Karger,   ، c2001
شماره راهنما: ‭RL‬,‭96‬,‭.O947‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Genetic disorders of endocrine neoplasia
Basel ;New York Karger,   ، c2001
شماره راهنما: ‭RC‬,‭280‬,‭.E55,G45‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Controversies in uro-oncology
International Symposium on Special Aspects of Radiotherapy(5th :2000 :Berlin, Germany) ؛  Basel ;New York Karger,   ، c2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭280‬,‭.P7,I565‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Rational pharmacotherapy of the inner ear
Basel :New York Karger,   ، 2002
شماره راهنما: ‭RF‬,‭16‬,‭.A38,vol.‬,‭5‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Normal tissue reactions in radiotherapy and oncology : international symposium, Marburg, April 14-16, 2000
Basel ;New York Karger,   ، 2002
شماره راهنما: ‭RM‬,‭849‬,‭.N67‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Controversies in gastro-intestinal tumor therapy
International Symposium on Special Aspects of Radiotherapy(6th :2002 :Berlin, Germany) ؛  Basel ;New York Karger,   ، 2004
شماره راهنما: ‭RC‬,‭280‬,‭.R37,I55‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Nutrition and the eye
Basel ;New York Karger,   ، c2005
شماره راهنما: ‭RE‬,‭48‬,‭.N88‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Diet diversification and health promotion
Basel ;New York Karger,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RA‬,‭784‬,‭.D537‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Neurological disorders in famous artists
Basel ;New York Karger,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RC‬,‭359‬,‭.N46‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Cardiovascular gap junctions
Basel ;New York Karger,   ، 2006
شماره راهنما: ‭RC‬,‭681‬,‭.A25,A38,vol.‬,‭4‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Biofunctional textiles and the skin
Basel ;New York Karger,   ، 2006
شماره راهنما: ‭RL‬,‭244‬,‭.B56‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical modeling of biological systems
Boston ;Basel Birkheauser,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QH‬,‭323.5‬,‭.M3644‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Research and technology buildings
Braun, Hardo. ؛  Basel ;Boston Birkheauser-Publishers for Architecture,   ، c2005
شماره راهنما: ‭NA‬,‭6751‬,‭.B7313‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Spielreaume
Basel ;Boston Birkheauser-Verlag feur Architektur,   ، c2005
شماره راهنما: ‭SB‬,‭470.55‬,‭.G3,S65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Glass structures
Wurm, Jan. ؛  Basel ; Boston :Birkheauser,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TH‬,‭1560‬,‭.W87‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Quantum decoherence
Poincarae Seminar(8th :2005 :Institut Henri Poincarae) ؛  Basel ;Boston Birkheauser,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QC‬,‭794.6‬,‭.C58,P65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4