کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : B.Hill
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Biblography,Library Science,Information resources
Music
Social Sciences
Science
Technology
 
پدیدآور:
B.Hill
B.W.Hill
B.M.Hill
 
ناشر:
Wiley Inc.
Wiley Pub.
Lerner Pub.
Prentice Hall Inc.
Alpha Books Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Cooking the English Way, Revised and Expanded to Include New Low Fat and Vegetarian Recipes
B.W.Hill ؛  Lerner Pub.   ، 2003
شماره راهنما: ‭T‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Google for Dummies
B.Hill ؛  Wiley Pub.   ، 2003
شماره راهنما: ‭Z‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Google Search & Rescue for Dummies
B.Hill ؛  Wiley Inc.   ، 2005
شماره راهنما: ‭T‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The Complete Idiot's Guide to Playing Piano
B.Hill ؛  Alpha Books Pub.   ، 2002
شماره راهنما: ‭M‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The Official Ubuntu Book
B.M.Hill ؛  Prentice Hall Inc.   ، 2006
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Blogging for Dummies
B.Hill ؛  Wiley Inc.   ، 2006
شماره راهنما: ‭T‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Building Your Business with Google for Dummies
B.Hill ؛  Wiley Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک