کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Aitken,Peter G.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
C (Computer program language)- Study and teaching Software
Microsoft Excel (Computer file)
Basic(Computer program language)
Finance, Personal- Computer programs
 
پدیدآور:
Aitken,Peter G.
Aitken, Peter G.
 
ناشر:
]رت‍س‍گ‍ رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍ زک‍رم‍Microsoft Press]
Sams Publishing,
Que Pub.,
Wiley Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Guide to Visual Basic for MS-Dos
Aitken,Peter G. ؛  Washington ]رتسگ رشن ی گنهرف زکرمMicrosoft Press]   ، ۳۷۳۱=1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭A378‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Manage your money and investments with Excel
Aitken, Peter G. ؛  Indianapolis, Ind. Que Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HG‬,‭179‬,‭.A377‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Manage your money and investments with Excel
Aitken, Peter G. ؛  Indianapolis, Ind. Que Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HG‬,‭179‬,‭.A377‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Teach yourself C in 21 day
Indianapolis, IN Sams Publishing,   ، c1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Excel programming weekend crash course
Aitken, Peter G. ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,A46‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک