کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Aho, Alfred V.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
Compilers (Computer programs)
 
پدیدآور:
اه‍و، آل‍ف‍رد وی‌ ای‌.
Aho, Alfred V.
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
Addison-Wesley Pub. Co.
Narosa pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Compilers, principles, techniques, and tools
Aho, Alfred V. ؛  Reading, Mass. Addison-Wesley Pub. Co.   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭C65A37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Principles of Compilers Design
Aho, Alfred V. ؛  New Delhi Narosa pub.   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭C65‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها :اصول ، تکنیک و ابزارها
اهو، آلفرد وی ای . ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک