کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ACO123
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Programming languages (C charp)
Hypertext systems
Microsoft.Net
C sharp
Operating systems (Computers)
Sql
Programming languages (electronic computers)
Tuning Windows
SQL Server
ACO123
C Sharp
Operating systems(Computers)
Aco123
 
پدیدآور:
Stephens, Ryan
Wright, Peter
Moritz, andre
Stallings, William.
Hanke, Johann-Christian
Harris, Andy
Watt, David Anthony
Bowers, Michael
Silberschatz,abraham
Fereguson, Jeff
Gronbek, Palle
Solis, Daniel
Wakefield, Cameron
Boger, Paul
Roman, Steven
Sack, Joseph
 
ناشر:
Prentice Hall
Stacy L. Hiquet
Apress
Author
OReilly
Microsoft
Sams Publishing
Addison-wesley
Keil Software
Wiley Publishing, Inc.
Macmillan Computer
apress
Wiley
Global Knowledge
O'Reilly
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
SQL Server 2005 , T-SQL Recips
Sack, Joseph ؛  New York Apress   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Unix
Stallings, William. ؛  New York Prentice Hall   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Enterprise Solution Pattern Using Microsoft.Net
New York Microsoft   ، 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Pro CSS And HTML Design Patterns
Bowers, Michael ؛  New york Apress   ، 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Beginning Visual C (Sharp) 2005 Express Edition
Wright, Peter ؛  New york Apress   ، 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Getting Started With U Vision 2 and the C51 Microcontroller Development Tools
Keil Software   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Head First Design Patterns
California OReilly   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Macro Assembler and Utilities
Keil Software   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Operating system concepts
Silberschatz,abraham ؛  Addison-wesley   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Programming language Design Concepts
Watt, David Anthony ؛  England Wiley   ، 2004
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
VB.Net : Developers Guide
Wakefield, Cameron ؛  Rockland Global Knowledge   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Illustrated C (Sharp)2008
Solis, Daniel ؛  New york apress   ، 2008
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
C Sharp Programming
Harris, Andy ؛  U.S.A. Stacy L. Hiquet   ، 2002
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
C Sharp Bible
Fereguson, Jeff ؛  Canada Wiley Publishing, Inc.   ، 2002
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Teach Yourself SQL in 21 Days, Second
Stephens, Ryan ؛  U.S.A. Macmillan Computer   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
VB.NET Language in a Nutshell
Roman, Steven ؛  O'Reilly   ، August 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
A Programmers Introduction to Visual Basic.NET
Boger, Paul ؛  U.S.A. Sams Publishing   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Windows 2000
Gronbek, Palle ؛  Author   ، 2000
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Windows-Tuning
Moritz, andre ؛  Author   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Get Going with WORD 2000
Hanke, Johann-Christian ؛  Author   ، 2000
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9