کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
ب‍ه‍ب‍ود م‍داوم‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آزاد ک‍ی‍ش‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍اوری‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و امسال اجتماعی ایالات متحده آمریکا
۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل استاندارد ایزو ۹۰۰۰ :۲۰۰۰( سیستم مدیریت کیفیت - مبانی و واژگان )
تهران شرکت مشاورین کیفیت پرداز   ، ۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌م۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش
سازمان منطقه آزاد کیش ؛  ۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک