کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸؟
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‍اوری‌ ن‍ان‍و
ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌
ک‍ودک‍ان‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ، ب‍ه‍اره‌
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ام‍ام‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
 
ناشر:
رش‍د
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
نانو تکنولوژی
اصفهانی ، بهاره ؛  ۱۳۸؟
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موفقیت ها و شکستها در درمان لکنت :گزارشی از تاریخچه موردهای واقعه
تهران رشد   ، ۱۳۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۲۴‬,‭‌م۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین در تربیت کودکان و نوجوانان
امامی ، سهیلا ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل المسایل کتاب آمار مهندسی ( آلبرت .ه .باوکر -جرالد.ج .لیبرمن ترجمه هاشم محلوجی )
کاظمی ، ابوالفضل ؛  تهران ۸؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک