کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ - آب‍رن‍گ‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ی‍ن‌ ذوال‍ک‍ف‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ی‍س‍اول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از چهره با آبرنگ
شاهین ذوالکفلی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ذ۹ ‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک