کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۳۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍م‍و۱۲۳
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۲۸۱- ۱۳۳۰
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بوف کور
هدایت ، صادق ،۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک