کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ی‍گ‍ان‍ه‌م‍ه‍ر، آئ‍ی‍ن‌ روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ع‍ص‍م‍ت‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
ی‍گ‍ان‍ه‌م‍ه‍ر، آئ‍ی‍ن‌ روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل مسائل ریاضی عمومی ( ۱ )ویژه ی دانشجویان پیام نور بر اساس تالیف ابراهیم احمدپور، آنه گلدی مهمیانی مشتمل بر ارائه ی خلاصه ی درس ...
عصمتی ، قاسم ، ۱۳۶۲- ؛  تهران یگانه مهر، آئین روز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ع۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک