کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و هندسه تحلیلی
یمینی ، امیر هوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ی۸‌ج۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک