کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌ و ب‍رداری‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و هندسه تحلیلی
یمینی ، امیر هوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ی۸‌ج۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک