کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ث‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
 
پدیدآور:
ی‍ث‍رب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۳۳۰-
ی‍ث‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه قواعد فقه استدلالی ( ۱ )به ضمیمه ۵۰۰ عنوان قاعده فقهی
یثربی ، علی محمد ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌ی۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق خانواده ( در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران )
یثربی قمی ، علی محمد،۱۳۳۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۰‬,‭‌ح۷‌ث۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک