کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍خ‍واری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍خ‍واری‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰
 
ناشر:
در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خوردنیها
حاجبی ، محمدحسین ،۱۳۱۲- ؛  تهران در   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۵۵‬,‭‌ح۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فواید گیاهخواری
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  تهران ؟۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک