کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍س‍ن‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۰۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
گ‍س‍ن‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۰۷-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصویر متحرک :راهنمای سواد سینمایی
گسنر، رابرت ، ۱۹۰۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۴۴‬,‭‌گ۵‌ت۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک