کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‍م‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ری‍م‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی
گریملی ، کریس ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۷۶۷۰۰۱۹-۰۹۱۵۵۱۲۴۲۱۹،آدرس ناشر :مشهد - فلسطین 41 پلاک 01 کتابکده کسری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک