کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ی‍ف‍ی‌
ان‍ب‍ارداری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
وای‍ت‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار(در واحدهای صنعتی )
گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۹/۶‬,‭د۲ط۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات :سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترل
وایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭و۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت ( سیستم ، سازماندهی ، روشهای آماری )
گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مهندسی صنایع :فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
تهران جهاد دانشگاهی (واحد علم و صنعت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی انبار( استقرار کالا، تجهیزات ، حمل و نقل و)...
تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۹/۶‬,‭ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک