کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ردش‍گ‍ران‌( گ‍ردش‍گ‍ری‌ )م‍ذه‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ران‌( گ‍ردش‍گ‍ری‌ )م‍ذه‍ب‍ی‌
گ‍ردش‍گ‍ران‌ و درآم‍دزای‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا
رض‍ای‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ از ام‍اک‍ن‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ذه‍ب‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ در م‍ق‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در ای‍ران‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ع‍ن‍وی‌، اک‍وت‍وری‍س‍م‌، رض‍ای‍ت‌، ب‍س‍طام‌، زائ‍ر
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ی‍ری‌، ن‍ی‍ک‍ا
پ‍روان‍ه‌ ده‍ک‍ردی‌، س‍ارا
ت‍وان‍ا اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ن‍ص‍وره‌
درب‍ان‍ی‌، ص‍درا
س‍دی‍دی‌ ش‍ال‌، س‍ی‍ده‌ س‍م‍ی‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، اع‍ص‍م‌
 
ناشر:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران مذهبی به مراکز خرید در مشهد مقدس
پروانه دهکردی ، سارا ؛  علم و فرهنگ گردشگری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۱،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه < جاذبه های = جاذبه های >گردشگری بخش بسطام با توجه به سطح رضایت گردشگران
نصیری ، نیکا ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۸،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و< اولویت بندی = اولویت بندی >کشورهای بازار هدف گردشگری مذهبی ایران ( منطقه مورد مطالعه :مشهد مقدس )
عبدالهی ، اعصم ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۸۶،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تجربه های گردشگران از اماکن مذهبی و تاثیر آن بر مدیریت گردشگری ( مطالعه موردی :بررسی خدمات و تسهیلات و تفسیر ارائه شده در مسجد امام اصفهان )
سدیدی شال ، سیده سمیه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۹۹،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر گردشگران بر سبک زندگی جامعه میزبان ( مطالعه موردی شهر مشهد)
توانا احمدیان ، منصوره ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۱۹،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مقاصد گردشگری مذهبی مطالعه موردی :شهر ری
دربانی ، صدرا ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۶۶،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک