کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۶-
 
ناشر:
م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با کودکم رفتار کنم ؟
گاربر، استیون ، ۱۹۴۶- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک