کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‍س‍ت‍ر، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍س‍ت‍ر، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ س‍ی‌
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی و< برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات :سازمان خود را به محیطی کارآمد مجهز کنید
کیستر، تیموتی سی ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک