کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‍اس‍الاری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۵۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ک‍ی‍اس‍الاری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >انتقال آب ( خلاصه درس ، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی )ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد
کیاسالاری ، اکبر، ۱۳۵۹- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک