کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ --آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
<م‍ی‍لان‍ی‌ ف‍ر= م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر>، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۱-
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ه‌،- ۱۳۲۴
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
آوای‌ ن‍ور
ارس‍ب‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی
افروز، غلامعلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌ع۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >کودکان و نوجوانان استثنایی
<میلانی فر= میلانی فر>، بهروز، ۱۳۱۱- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >و آموزش کودکان استثنایی
سیف نراقی ، مریم ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌س۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانش آموزان استثنایی :تعریف ، انواع ، ویژگیها، علل و تشخیص مشکلات آنان با ضمیمه ای درباره چگونگی تقویت و ترمیم توانائیهای ذهنی - روانی کودکان
نادری ، عزت اله ،- ۱۳۲۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌ن۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
تهران آوای نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک