کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --راه‍ن‍م‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ارآروای‍ش‍ی‌، ک‍اوا
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل کیفیت
کارآروایشی ، کاوا ؛  مشهد دانشگاه امام رضا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۲ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل >کتاب کنترل کیفیت آماری دکتر نقندریان
کاظمی ، ابوالفضل ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک