کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ل‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍اج‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
آزادب‍خ‍ت‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ک‍ل‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍اج‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درک عمومی هنر ۱
آزادبخت ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۲۴۲۰،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . روانمهر غربی ، بین منیره جاوید و دوازده فروردین ، پ .۱۳۴ کلک معلم ساجدی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۴۲۲د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر جهان
آزادبخت ، مجید، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۲۴۲۰،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . روانمهر غربی ، بین منیره جاوید و دوازده فروردین ، پ .۱۳۴ کلک معلم ساجدی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭آ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک