کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ل‍ک‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ال‍ش‍د،ورون‍ی‍ک‍ا،۱۹۴۵-
 
ناشر:
ک‍ل‍ک‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نظری و عملی مددکاری اجتماعی
کالشد،ورونیکا،۱۹۴۵- ؛  تهران کلک مشکین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک