کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍لارک‌، راج‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ --طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
راج‍ر اچ‌ . ک‍لارک‌ - م‍ای‍ک‍ل‌ پ‍اوز
ک‍لارک‌، راج‍ر
ک‍لارک‌، راج‍ر اچ‌
 
ناشر:
س‍ع‍ی‍ده‌، طح‍ان‌، ه‍ل‍ه‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت معماری
کلارک ، راجر ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت معماری
راجر اچ . کلارک - مایکل پاوز ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۲ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصادیق معماری :تحلیل و نقد شاهکارهای معماری
کلارک ، راجر اچ ؛  تهران سعیده ، طحان ، هله   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک