کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۶۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اقلیم در طرح توسعه صنعت توریسم
کریمی ، جعفر، ۱۳۶۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۳‬,‭‌ک۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک ها و مدل های < برنامه ریزی = برنامه ریزی >توریسم
کریمی ، جعفر، ۱۳۶۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک