کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، ل‍ی‌ ا.، ۱۹۵۸ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، ل‍ی‌ ا.، ۱۹۵۸ - م‌
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دلبستگی ، تکامل و< روان شناسی = روانشناسی >دین
کرک پاتریک ، لی ا.، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌پ۲د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک