کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍رام‍ر ،اس‍ت‍ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍رام‍ر ،اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
کرامر ،استیون ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ک۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک