کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍راز، ژاک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
 
پدیدآور:
ک‍راز، ژاک‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<بیماری های = بیماریهای >روانی به انضمام مصاحبه با بیمار روانی ، تست افسردگی بک ، تست شخصیت کتل ، مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک