کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر،۱۳۲۷-
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کتابشناسیها
آقابخشی ، علی اکبر،۱۳۲۷- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۱آ۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک