کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌
اب‍رداده‌
 
پدیدآور:
اوان‍ز، ج‍ی‌ .ادوارد،۱۹۳۷-
اون‍ز، ادوارد
ه‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت برای متخصصان < اطلاع رسانی = اطلاع رسانی >
اونز، ادوارد ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، جی .ادوارد،۱۹۳۷- ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<ابرداده = ابر داده >برای مدیریت و بازاریابی اطلاعات
هینز، دیوید ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک