کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍ودک‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍رات‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۳۱-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌،۱۳۱۶-
اون‍ز، ادوارد
لاوس‍ی‌، ی‍ان‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتری کردن کتابخانه
لاوسی ، یان ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
براتی علویجه ، حسینعلی ،۱۳۳۱- ؛  اصفهان مولف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ،۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت برای متخصصان < اطلاع رسانی = اطلاع رسانی >
اونز، ادوارد ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با رویکردLITI: LITI: 3V
نعمتیان ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ن۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک