کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ آوا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
روب‍وت‍ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آپ‍اچ‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ش‍ن‍ی‌، ی‍اس‍ر
ق‍رائ‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۵۵-
ح‍دادی‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ک‌، رس‍ول‌، ۱۳۶۱-
س‍راب‍ی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌، رض‍ا
ف‍روش‌، رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
ک‍ت‍اب‌ آوا دادس‍ت‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ آوا: ت‍م‍ث‍ی‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ آوا :راه‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری اتوکد ۲۰۱۱ مقدماتی وپیشرفته مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کریمی جشنی ، یاسر ؛  تهران کتاب آوا: تمثیل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تضمینی طراحی و ساخت < روبات = ربات >
فروش ، رضا ؛  تهران کتاب آوا دادستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری طراحی صفحات وب با< = 5 PHPپی اچ پی ۵>
سرابی میانجی ، رضا ؛  تهران کتاب آوا :راه نوین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستمهای هوشمند کنترل وSMB
حدادی نیستانک ، رسول ، ۱۳۶۱- ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۹۷۴۱۳۰فاکس ۶۶۴۰۷۹۹۳ ،آدرس ناشر :خ . انقلاب خ . 21 فروردین خ . روانمهر شرقی پلاک 961 کتاب آوا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< الگوریتم ها= الگوریتمها>
تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۸۳۰,آدرس ناشر :تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی از تئوری تا عمل :خلاقیت و نوآوری ، فرهنگ کسب و کار...
تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ب۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کامل ترین و جامع ترین مجموعه < آزمون های = آزمونهای >وکالت با پاسخ تشریحی
قرائی ، منصور، ۱۳۵۵- ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۴‬,‭‌ق۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک