کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌آرای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
روزب‍ه‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌( خ‍ان‍دان‌)
ب‍ه‍زاد، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۱۰ ق‌ -- .ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ل‍دس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‌آرای‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۴۸-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،
ع‍زی‍زی‌، روی‍ا،
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌، ۱۳۶۱-
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
دال‌، س‍ون‍د،۱۹۶۳-۱۸۸۷
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌، ع‍ف‍اف‌
پ‍ی‍ک‍ره‌
روزن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هزار نقش :نقوش خطوط تزئینی ، کاشی ،...
خزائی ، محمد ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌خ۴‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ق۷ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگار نگارگران :ویژه نامه همایش بین المللی کمال الدین بهزاد
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات   ، [?۱۳۸]
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ب۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آرایی در تمدن اسلامی :
نجیب مایل هروی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭آ ۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنرر ۸ /خاندان روزبهان شیرازی
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹‬,‭،/‌ف۲،‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت هنر گرافیک
حسینی ، رضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران مارلیک ، عفاف   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‌ح۵‌ش۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جلد سازی ایرانیان
رستمی ، مصطفی ، ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 ،نام قبلی ناشر :انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱‬,‭‌ج۸،ر۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر جلدسازی سنتی ایرانی :با معرفی تعدادی از هنرمندان اصفهانی
عزیزی ، رویا، ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱/۳‬,‭‌ج۸،‌ع۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک