کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍وا، ن‍اص‍ر
گ‍ودرزی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، وح‍ی‍د، ۱۳۶۳-
<ع‍ل‍ی‍پ‍ور= ع‍ل‍ی‌ پ‍ور>، ح‍م‍ی‍د
پ‍ی‍روزن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌
م‍ف‍ت‍ی‍ک‌، س‍ی‍د
آی‍ک‍او، دی‍وی‍د ج‍ی‌،۱۹۴۹ -م‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌
ه‍ن‍ای‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ اطلاع‍ات‌ ارت‍ش‌
ن‍ه‍ض‍ت‌ پ‍وی‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های امنیتی در شبکه های کامپیوتری
مفتیک ، سید ؛  تهران سازمان حفاظت اطلاعات ارتش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هک و راههای مقابله با آن
پیروزنیا، پیام ؛  تهران هنایش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‍ه۸‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای پیشگیری و مقابله با< جرایم رایانه ای = جرائم رایانه ای >
آیکاو، دیوید جی ،۱۹۴۹ -م . ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ، معاونت پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳‬,‭آ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فایلهای کامپیوتر و روشهای حفاظت آز آنها
بهنوا، ناصر ؛  تهران کتاب مرو، ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و گزارشاتی درباره امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
<علیپور= علی پور>، حمید ؛  تهران : تلفن ناشر :, 56724888-22968322190آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - روبروی لاله زار نو - کوچه شکوه - چاپ اسپید نهضت پویا   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ع۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نبرد با سارقان اطلاعات و راهکارهای مقابله با آن seveiht noitamrofni htiw elttab به همراه به معرفی ترفندها و نرم افزارهای جذاب
گودرزی اصفهانی ، وحید، ۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌گ۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک