کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
پ‍وررح‍ی‍م‌، س‍ع‍ی‍د،۶۸۴۹-
ص‍ب‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۴۵-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ارگ‌
ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
صبائی ، مسعود،۱۳۴۵- ؛  تهران نشر اسحاق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )مانو
پوررحیم ، سعید،۶۸۴۹- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌پ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳۲۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ن۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک