کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ال‍پ‍اک‍ی‍ان‌، ل‍ورا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
 
پدیدآور:
ک‍ال‍پ‍اک‍ی‍ان‌، ل‍ورا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کوزت :ادامه بینوایان
کالپاکیان ، لورا ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک