کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍وگ‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع
کاظمی ، ابوالفضل ، ۱۳۵۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک