کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارگ‍روه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
ک‍ارگ‍روه‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ال‍ش‍د،ورون‍ی‍ک‍ا،۱۹۴۵-
ب‍ازار،م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا،۱۳۲۷-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ری‍م‌
ک‍ل‍ک‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نظری و عملی مددکاری اجتماعی
کالشد،ورونیکا،۱۹۴۵- ؛  تهران کلک مشکین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کار در گروه ؛حافظه فعال
بازار،میکائیل ؛  [بی جا] انتشارات مریم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۳۲‬,‭‌ک۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مستمر :استراتژی های حل مسایل و بهبود محصولات و خدمات با استفاده از کار گروهی
مهربان ، رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک