کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارپ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارپ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول کارپردازی و انبارداری در موسسات دولتی
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک