کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌
س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۰-
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌
ت‍ب‍ل‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیکی :برگرفته از نیل کارلسون ، جیمز کالات ، مارک بریدولا، نیل واتسون ، مارک روزنویگ :درآمدی بر علم اعصاب رفتاری ، شناختی و بالینی
سیدمحمدی ، یحیی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<پایه های = پایه های >روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران تبلور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک