کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارلات‌، دان‍ی‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۱ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌درم‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ارلات‌، دان‍ی‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۱ - م‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی مصاحبه روانپزشکی
کارلات ، دانیل ج .، ۱۹۶۱ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک