کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ژوب‍ی‍ن‌: م‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌،۱۳۱۸-
 
ناشر:
ژوب‍ی‍ن‌: م‍ج‍د
م‍ج‍د،ژوب‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ،۱۳۱۸- ؛  تهران مجد،ژوبین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیاتی ، هوشنگ ،۱۳۱۸- ؛  تهران ژوبین : مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک