کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژن‍ت‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار
 
پدیدآور:
پ‍لام‍ی‍ن‌ ،راب‍رت‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
 
ناشر:
رش‍د
م‍ه‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲< : نظام های = نظام های >تحولی از روان < تحلیل گری = تحلیل گری >تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲ : نظام های تحولی :از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک رفتاری ( مباحث و یافته های نوین علم وراثت در< روان شناسی = روانشناسی >و< روان پزشکی = روانپزشکی )>
پلامین ،رابرت ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۵۷‬,‭ژ۹‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک