کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژاپ‍ن‌ --ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژاپ‍ن‌ --ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍اس‍اک‍ی‌، ن‍ائ‍وت‍و،۱۹۳۶-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مدیریت صنعتی ژاپن
ساساکی ، نائوتو،۱۹۳۶- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک