کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ژان‌ لارش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
لارش‍ه‌، ژان‌،۱۹۴۷-
ژان‌ لارش‍ه‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای هندسی ( نقاشی اپتیک )
لارشه ، ژان ،۱۹۴۷- ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ل۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح های هندسی ( ۳ - )نقاشی اپتیک
ژان لارشه ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ل۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک