کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌--ای‍ران‌
دادخ‍واس‍ت‌ ( آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- )ای‍ران‌
چ‍ک‌--دع‍اوی‌
چ‍ک‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۰-
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۲-
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌ ی‍زدی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
<ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌= ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌>، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍از گ‍ی‍ر ،ی‍دال‍ل‍ه‌۱۳۳۳-
ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر داد
ک‍م‍الان‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاهها
باز گیر ،یدالله ۱۳۳۳- ؛  تهران نشر عصر حقوق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ب۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت همراه باقانون چک صورتهای مالی سالانه :سود قابل تقسیم : نمونه گزارش بازرسان انگلیسی -فارسی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ ، آئین نامه اصلاحی ... و قانون تجارت الکترونیکی
منصور، جهانگیر،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :چک پرداخت نشدنی براساس آخرین اصلاحات قانون صدور چک
ولیدی ، صالح ؛  تهران نشر داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوانین چک ، سفته ، برات :قانون جدید صدور چک با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات :قانون برات - سفته - چک - از قانون تجارت همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا...
منصور، جهانگیر،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌م۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک
ساعتچی یزدی ، حسین ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌س۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک
<قائم مقام فراهانی = قائم مقام فراهانی >، محمد حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ق۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با ویرایش جدید :شامل قوانین تجارت ، اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ( شرکتهای سهامی عام و خاص )و قانون جدید صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ح۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر متن کامل قانون تجارت ( مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ ... ) قانون راجع به ثبت شرکت ها
تهران کمالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ت۳‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آیین رسیدگی به دعاوی چک
سلطانی ، شهرام ، ۱۳۵۲- ؛  تهران : تلفن ناشر :۵و ۶۶۴۹۰۵۸۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خیابان ۱۲ فروردین ، بعد از لبافی نژاد ، کوچه مینا ، پلاک ۲۰ خرسندی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌س۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک