کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍وپ‍را، آن‍ی‍ل‌ ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍وپ‍را، آن‍ی‍ل‌ ک‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها :>نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله
چوپرا، آنیل کی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک